Formål

Norges Orlogsforbund (NOF).

 

Forbundet (upolitisk) ble etablert 8 jan. 1953. I dag har forbundet foreninger i Bergen, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand og Oslo.

 

Våre medlemmer rekrutteres blant alle som har tjeneste-gjort i Sjøforsvaret, eller har tilknytning og/eller interesse for den maritime virksomhet.

 

Hans Majestet Kong Harald er forbundets høye beskytter.

 

En av flere bodings-/patruljebåter til Marinejegerkommandoen.

Kristiansand Orlogsforening har i dag vel 80 medlemmer. Vedtektene er siden starten endret slik at medlemskap i dag er åpent også for personer som ikke har tjenestegjort i Sjøforsvaret, men som har en maritim tilknytning eller er opptatt av Norges maritime forsvar og som for øvrig er interessert i foreningens formål og arbeid og foreningens miljø med kameratskap og fellesskap.

 

Aktiviteten i KOF består av tre til fire medlemsmøter vår og høst samt ukentlige drop-in med kaffe og vafler hver onsdag fra kl. 11.00 til 13.00. I tillegg til relevante og interessante foredrag hygger vi oss deretter et par timer med kaffe og smørbrød. For mange er dette en hyggelig pratestund om gamle dager eller om dagens utfordringer. Vårens dugnad er nesten en sosial begivenhet. Kaffe og vafler og godt humør gjør arbeidet til en lek.

Selskapelig samvær med god stemning og godt med mat og drikke hører også med. År om annet arrangeres dagstur med Superspeed eller en 3-4 dagers tur, til Danmark eller vår egen landsdel.

 

Vårt nye klubblokale er nå i 2. etasje i Vest- Agder Museets aktivitetsbygg i Nodeviga, med nydelig utsikt innover mot byen og muligheter for grilling. Vi overtok lokalene den 1. juli. Startet straks innredningsarbeidene som i hovedsak var ferdig til den offisielle åpningen av Museumshavnen den 25. juli 2015.

Å ta vare på kameratskap og fellesskap fra tidligere tjeneste er fortsatt sentralt i orlogsforeningens virke. Krigsgenerasjonen er nå borte. Veteranene fra den kalde krigen begynner også å trekke på årene. Det er imidlertid et tankekors at Forsvaret igjen produserer veteraner fra krig og konflikter, mange av dem også med bakgrunn fra Sjøforsvaret. Riktignok er det etter hvert etablert bedre systemer enn tidligere for å ta vare på dem som kommer hjem fra tjeneste i konflikt- eller krigsområder utenlands, i FN- eller NATO- tjeneste.

 

Det er imidlertid ikke sikkert at dette treffer godt nok dem som er hjemme på perm eller dimittert fra tjenesten. KOF ønsker å være et sted hvor de som er hjemmehørende i Kristiansands-regionen, kan treffes til hyggelig uformelt, sosialt samvær med eldre og yngre kolleger. KOF får imidlertid ikke tilgang til offisielle kontaktlister, men er avhengig av at foreningen blir kjent blant de som i de senere år har tjenestegjort i Sjøforsvaret, til sjøs eller på land, eller fortsatt tjenestegjør.

 

Vi ønsker derfor å utvikle orlogsforeningen slik at den fortsatt kan være et miljø og treffsted for dem som har en fortid i Sjøforsvaret, tjenestegjør i Sjøforsvaret eller har en maritim tilknytning og interesse for Norges maritime forsvar.

[ Om oss ] [ Vi er her ] [ Styret ] [ Kontakt ] [ Lenker ] [ Program ] [ Nyheter ] [ Forsiden ]

Copyright 2009 Kristiansand Militære Samfunn