Historikk

Norges Orlogsforbund (NOF).

 

Forbundet (upolitisk) ble etablert 8 jan. 1953. I dag har forbundet foreninger i Bergen, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand og Oslo.

 

Våre medlemmer rekrutteres blant alle som har tjeneste-gjort i Sjøforsvaret, eller har tilknytning og/eller interesse for den maritime virksomhet.

 

Hans Majestet Kong Harald er forbundets høye beskytter.

 

Foto: ukjent

Da Norges Soldatforbund våren 1948 tok opp spørsmålet om å danne en ”Marinens soldatforening”, fikk ideen umiddelbar tilslutning bl.a. av daværende sjef for Sjøforsvaret, admiral Horve. Dette ble opptakten til stiftelsen av Norges Orlogsforening som den 7. mai 1948 sendte hilsningstelegram til H.K.H. Kronprins Olav i anledning stiftelsen. Dagen etter, den 8. mai, mottok den nystartede foreningen kronprinsens lykkønskningstelegram. Den 8. mai, frigjøringsdagen, regnes derfor som foreningens stiftelsesdag.

 

Orlogsforeningen endret etter hvert navnet til Oslo Orlogsforening, og i løpet av få år var det dannet orlogsforeninger i Drammen, Bergen og Fredrikstad, og altså i Kristiansand i 1952.

Tiden var da inne til å samle foreningene i et koordinerende forbund. Dette ble dannet under navnet Norges Orlogsforbund (NOF) den 8. januar 1953 med admiral Danielsen som forbundets første president.

 

Forbundet tok mottoet: ”Fra gast til admiral” for å understreke at forbundet og alle tilsluttede foreninger er for alle som tjenestegjør eller har tjenestegjort i Sjøforsvaret, et partipolitisk nøytralt forbund med det formål å bevare den gode korpsånd og det ekte kameratskap som hadde utviklet seg under fem års krig, arbeide for forsvarssaker og styrke interessen spesielt for Sjøforsvaret.

HM Kong Håkon ga tillatelse til å bruke kongekronen på toppen av NOFs crest, og HM Kongen har siden vært forbundets høye beskytter.

 

KOF holdt til i den gamle sjefsboligen på Odderøya inntil den brant ned den 25. januar 2013. Bygningen ble opprinnelig oppført som ammunisjonslaboratorium i 1860- årene, i skråningen nedenfor festningens gamle kruttmagasin som ble oppført omtrent samtidig.

 

Fra 1916 ble den bolig for bevogtningschefen ved Kristiansands befestninger, den gang kaptein Fosby, og sprengstofflaboratoriet flyttet til østsiden av øya.

 

Etter 1945 var bygningen bolig for sjefen for Marinekommando Sørlandet (MKS) frem til 1967. Kommandør Reidar M Sars var siste sjef som bodde i huset.

 

I 1974 ble det inngått avtale med Kristiansand Orlogsforening om et leieforhold. Orlogsforeningen fikk disponere huset til foreningsformål mot at det ble stilt til disposisjon som befalsforlegning ved mobilisering. Orlogsforeningen skulle ta seg av det indre vedlikehold, Forsvaret det ytre. Huset fikk navnet ”Orlogstua Haakon VII”, og var et populært og godt vedlikeholdt samlingssted for orlogsforeningen.

 

Leieforholdet med Forsvaret ble fornyet i 1991. Da Kristiansand kommune høsten 2003 overtok arealer og den vesentligste delen av bygningsmassen på Odderøya, overtok de også leiekontrakten til Orlogstua. En foreslått trasé for ny atkomstvei mellom Silokaia og Flaten på Odderøya, skapte usikkerhet om Orlogsstuas fremtid. Den usikkerheten er nå borte, og med stor velvillighet fra Kristiansand kommune, er et nytt klubblokale etablert i Vestagdermuseets aktivitetsbygg, som er bygget i Nodeviga som starten på byens museumshavn.

[ Om oss ] [ Vi er her ] [ Styret ] [ Kontakt ] [ Lenker ] [ Program ] [ Nyheter ] [ Forsiden ]

Copyright 2009 Kristiansand Militære Samfunn