Nyheter

Norges Orlogsforbund (NOF).

 

Forbundet (upolitisk) ble etablert 8 jan. 1953. I dag har forbundet foreninger i Bergen, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand og Oslo.

 

Våre medlemmer rekrutteres blant alle som har tjeneste-gjort i Sjøforsvaret, eller har tilknytning og/eller interesse for den maritime virksomhet.

 

Hans Majestet Kong Harald er forbundets høye beskytter.

Foto: ukjent

2016_10_02

 

 

 

 

 

2016_10_02

 

 

 

 

2016_10_02

 

 

 

 

2016_10_02

 

 

 

 

2016_10_02

 

 

 

2015_06_15

Kystjegerkommandoen

KJK er en unik maritim og amfibisk ressurs for den operative og taktiske ledelse. KJK består av 112 personer med ca 75 operatører, inkludert besetninger til stridsbåtene. Kommandoen har 6 moderniserte stridsbåter (SB90) med avanserte våpen for nærkamp. Stridsbåtene er ..........les mer

Av: Sjømilitære Samfund

 

 

Overflateoperasjoner

Marinen besitter i dag 5 fregatter og 6 korvetter. Det vil si 11 overflate kampfartøyer. Ambisjonen er å klare til sammen 7 operative og krigsklare fartøyer. For operasjoner i fred, krise og krig er dette volum av fartøyer ikke spesielt høyt. I en kriseperiode vil patruljering ......les mer

Av: Sjømilitære Samfund

 

Sjøforsvarets fremtid

I debatten rundt Langtidsplanen for Forsvaret kommer et viktig spørsmål hele tiden i skyggen. Hvorfor vil ikke Regjeringen møte NATOs mål om å bruke to prosent av BNP på forsvar? Debatten om viktige kapasiteter som jagerfly, ubåter og fregatter, satt opp mot evne til å håndtere trusler mot rikets sikkerhet på landjorden og langs kysten, villeder..........les mer

Av: Kommandør Sigurd Smith, President Sjømilitære Samfund

 

Regjeringen foreslår at Kystforsvaret skal nedlegges

Regjeringen erkjenner at Forsvaret i mange år har vært underfinansiert. For Sjøforsvarets vedkommende har dette gitt seg utslag i mangel på reservedeler, manglende vedlikehold, underbemanning og stor slitasje................les mer

Av: Ove Steen Olsen, pensjonert kontreadmiral. Ex sjef for Sjøstridskreftene i Nord-Norge

 

6 ubåter i strukturen

Informasjonsnotat fra Sjømilitære Samfund om hvorfor 4 undervannsbåter ikke er tilstrekkelig for å løse de oppgaver Sjøforsvaret må kunne klare. Marinen...................les mer.

 

 

Økning av kontingenten

KOF vedtok på årsmøtet den 24. mars 2015 å sette opp kontingenten fra kr 250,- til kr. 300,- med virkning fra 2016.

 

2015_06_15

Her er fremdriftsplan for den nye Orlogsstua:

Arbeidet med ny orlogsstue går etter planen. Vi regner nå med at alle arrangementer til høsten kan gjennomføres i vårt nye klubblokale «Orlogsstua H7» som vil bli i andre etasje i Vest- Agder museets nye aktivitetsbygg i det som skal bli Odderøya museumshavn i Nodeviga.

 

Tirsdag 9. juni ble det avholdt kranselag på bygningen.Vår nestleder Svein Eriksen representerte KOF.

 

Onsdag 1. juli overleveres bygningen fra entreprenør til Vest- Agder Museum som skal ha forvaltningsansvar for bygningen.

 

Mandag 6. juli regner vi med at KOF får overlevert nøkler til bygningen og vårt klubblokale som KOF dermed kan ta i bruk.

 

I perioden frem til fredag 24. juli må vi ha lagt parkettgulv i klubbrommet og møblert dette så langt vi rekker med anretningsdisk, bardisk og møbler. (Museets tilstøtende møterom som vi kan disponere til våre medlemsmøter vil da være møblert).

 

Lørdag 25. Juli kl. 1400. Offisiell åpning av Odderøya Museumshavn. Salutt ved Christianssand Artilleri Compagnie: Underholdning ved Helen og Ivar Bøksle og Christianssands Sjømandsforenings Shantykor.

Anledning til omvisning i lokalene.

 

NB: KOF har fått 25 billetter til åpningen. Disse kan bestilles ved henvendelse til KOFs sekretær på tlf. 91707986 eller email

tvi-e@online.no så langt det rekker, og vil bli utlevert ved inngangen til Museumshavnen.

 

2015_06_15

Nye Vedtekter (Håndbok)

NOFs landsmøte, som ble avholdt i Kristiansand 18. april 2015, vedtok det fremlagte utkast til nye vedtekter for NOF.

De nye Vedtektene finner du her.....

 

2015_02_01

Nye klubblokaler

Vårt nye klubblokale blir i 2.dre etasje i Vest- Agder Museets Aktivitetsbygg i Nodeviga. Utenfor vårt lokale blir det en flott terrasse med utsikt innover byen og muligheter for grilling .

 

Vi skal overta lokalene 1. juli, og da starter innredningsarbeidene. Vi regner med å være synlige under Tall Ships Races i Kristiansand 25 – 28 juli i år.

 

Julefesten 2015 planlegges gjennomført i nye lokaler!

 

 

 

2014_07_01

Før sommerferien innhenter oss vil jeg gjerne orientere dere om:

 

· Status ny orlogsstue

 

· Kort referat fra Nordisk orlogsmøte i Gøteborg

 

· Pågående arbeide i kulturhistorisk gruppe Odderøya.

 

Se hele orienteringen her....

 

 

2013_10_29

Orlogsforeningen får nytt klubblokale i Nodeviga

 

Prosjekt Odderøya Utvikling arbeider med planer om å reise et aktivitetshus i Nodeviga, på området mellom steintrappa til Lasaretthøyden og gangveien til Bendiksbukta. Bygningen blir en to-etasjes bygning med moderne arkitektur. Bygningen skal bli en del av den nasjonale maritime museumshavnen som skal etableres i Nodeviga. Vest-Agder Museet blir driftsansvarlig for bygningen som i første etasje skal være til museets aktiviteter med prioritet til plastbåtæraen. Andre etasje skal deles mellom Orlogsforeningen og Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet. Begge får hver sine separate lokaler. Et eget møterom blir til fellesbruk.

Kjøkken, garderobe, toaletter i første etasje ivaretar brukernes behov, med heis til andre etasje. En stor terrasse er planlagt utenfor orlogsforeningens lokaler.

Arbeidet med det endelige romprogram er pt ikke avsluttet, men det er grunn til å tro at orlogsforeningen vil kunne si seg godt fornøyd med resultatet. Bystyret får det hele til behandling i november. Brannforsikringen av bygningen "Orlogsstua" gir en grunnfinansiering. Bygningen forutsettes å være ferdig til Tall Ships Races i 2015. Straks Bystyret har gjort de nødvendige vedtak og disse er i tråd med de ønsker og planer vi har diskutert i prosjektgruppen, vil vi starte arbeidet med å planlegge innredning og fortsette med innsamling av materiale til utsmykning av det nye klubblokalet.

 

2013_10_29

Orlogsforeningen er representert i nystartet Kulturhistorisk arbeidsgruppe

 

Prosjekt Odderøya Utvikling har i høst nedsatt en kulturhistorisk arbeidsgruppe som skal jobbe med den kulturhistoriske delen av Odderøya med spesielt fokus på den militære historien. Sammensetningen av arbeidsgruppen er Kristiansand kommune ved Kulturetaten, Fylkeskonservatoren, Kristiansand orlogsforening, Odderøyas Venner, Vest- Agder Museet og HKH Kronprindsregent Frederiks laug av 1788 Gruppen ledes av prosjektleder for Prosjekt Odderøyas Utvikling.

Etter et oppstartmøte i september ble forslag til mandat og videre aktivitetsplan utarbeidet i møte den 21. oktober. Arbeidet vil fortsette med to møter før jul.

[ Om oss ] [ Vi er her ] [ Styret ] [ Kontakt ] [ Lenker ] [ Program ] [ Nyheter ] [ Forsiden ]

Copyright 2009 Kristiansand Militære Samfunn