z_fregatt

F 310 KNM «Fridtjof Nansen»

 

F 311 KNM «Roald Amundsen»

 

F 312 KNM «Otto Sverdrup»

 

F 313 KNM «Helge Ingstad»

 

F 314 KNM «Thor Heyerdahl»

Mannskap:

123 (55 befal + 32 vervede + 36 lærlinger og vernepliktige)

 

Hastighet: 26+ knop

 

Rekkevidde:

4 500 nm ved 16 knop

 

Deplasement:

5 200 tonn fullt lastet

 

Lengde: 134 m

 

Bredde: 16,8 m

 

Dypgang: 7,6 m

 

KNM F310 er fregatten Fridjof Nansen.

Fregattvåpenet består av fem fregatter i Fridtjof Nansen-klassen.

 

Fregattene er såkalte multirollefartøy. Det vil si at de får utstyr til å bekjempe trusler både i luften, på overflaten og under vann. I tillegg blir fartøyene utrustet med helikopter (NH90) for krigføring mot undervannsbåter og overflate­fartøy. Dette gjør fregattene til svært fleksible enheter med stort potensial for å delta i oper­asjoner både nasjonalt og internasjonalt.

 

I fredstid har fregattene en viktig rolle i å overvåke og opprettholde suveren­itet i de vidstrakte havområdene Norge kontrollerer. Fregattene er også gode plattformer for katastrofehåndtering og redningsoperasjoner og er blant annet utstyrt med minisykehus.

 

I en krigssituasjon er beskyttelsen av for­syningslinjene Nansen-klassens viktigste oppgave. De nye fregattene er med sine varierte egenskaper godt egnet til å delta i en multinasjonal styrke i regi av Nato eller FN.

 

Den første fregatten KNM «Fridtjof Nansen» ble sjøtestet og gikk for egen maskin 27. juni 2005.

 

Fregatt nummer to, KNM «Roald Amundsen» ble sjøsatt og døpt 25. mai 2005 og overlevert til Sjøforsvaret 21. mai 2007 [1]. «Roald Amundsen» har flere endringer i forhold til «Fridtjof Nansen», den viktigste er at den har kommunikasjonssystemet «Link 16».

[ Om oss ] [ Vi er her ] [ Styret ] [ Kontakt ] [ Lenker ] [ Program ] [ Nyheter ] [ Forsiden ]

Copyright 2009 Kristiansand Militære Samfunn