z_mine

 

Minejakt, Oksøy-klasse:

KNM «Oksøy» M340, delebåt

KNM «Karmøy» M341

KNM «Måløy» M342

KNM «Hinnøy» M343

 

Minesveip, Alta-klasse:

KNM "Alta" M350

KNM "Otra" M351

KNM "Rauma" M352

KNM "Orkla" M353, forlist

KNM "Glomma" M354, solgt

Mannskap: 32+

Fart: 23 knop

Deplasement: 375 tonn

Dybdegang:

- løft av 2,6 m

- løft på 0,9 m

Lengde: 55,2 m

Bredde: 13,6 m

Høyde: 21 m

Minevåpnet

Sjøforsvaret har seks mineryddarfartøy, tre minesveiparar (Alta-klassen) og tre minejaktfartøy (Oksøy-klassen). Fartøya har som oppgåve å halde nasjonale og internasjonale farvann frie for miner.

 

Sjøforsvaret har som hovudregel eit minefartøy i Nato sin ståande mineryddarstyrke. Fartøya samarbeider tett med Minedykkarkommandoen i operasjonar som inkluderer minedykking og eksplosivrydding.

 

Fartøya er utrusta med våpen- og sensorsystem for å detektere, identifisere, klassifisere og destruere sjøminer. I tillegg er dei utrusta med ein del mindre våpensystem for sjølvforsvar.

[ Om oss ] [ Vi er her ] [ Styret ] [ Kontakt ] [ Lenker ] [ Program ] [ Nyheter ] [ Forsiden ]

Copyright 2009 Kristiansand Militære Samfunn