Arkiv_gammel

Arkivet

er basert på gjennomførte aktiviteter. Noen aktiviteter blir lagret fra

programmet uten særlige endringer, mens noen aktiviteter kan få

tilføyelser og/eller en form for reportasje fra selve aktiviteten.

Sistnevnte vil bli lagt inn som en lenke til reportasjen.

Aktivitetene blir lagt inn fortløpende med det ferskeste/nyeste øverst på listen.

 Vi er her    

 Arkiv    

 Referat    

 Vedtekter    

 Bilder    

 Offisersmessen

2013

2013_02_21 Foredrag sjef Kjevik (LSK) Oberst Espen Sanna

Tema: "Luftforsvarets utfordringer"

Ca 20 fremmøtte.

2013_02_05 StyremøteKMS/KFSG

2012

En hyggelig og avslappende tur for 13 fremmøtte.

2012_12_13 Julecruise med Superspeed I

Foredrag Redaktør Vidar Udjus

Tema: "Situasjonen i Midt-Østen"

25 møtte til foredrag og fikke smake på Lises ribbemiddag.

2012_11_27 Juleavslutning

Tema: Kristiansand kommunes beredskapsplan i dag og i fremtiden (etter 22. julikommisjon)

 

NROF i samarbeide med KMS. 22 hadde møtt frem

Les mere....

2012_10_18 Foredrag:  Beredskapsleder Sigurd Paulsen, Kristiansand kommune

2012_10_18 Styremøte KMS/KFSG

2012_09_20 Foredrag Sjef HMKG, Oblt. Ole Andreas Øie

Tema: "HMKG - nå og i fremtiden"

CAC i samarbeide med KMS. Ca 20 personer fikk et interessant foredrag

2012_09_03 Styremøte KMS/KFSG

2012_06_07 Sommeravslutning, foredrag professor Janne Haaland Matlary

Tema:"Norge: Stor småstat i internasjonale operasjoner"

NVIO i samarbeide med KMS. Ca 70 fremmøtte.

2012_05_24 Foredrag historiker Jan Egil Hansen

Tema: "Arbeidstjenesten under siste verdenskrig"

NROF i samarbeide med KMS. 16 fremmøtte.

2012_05_08 Foredrag politispesialist Svein Wærenskjold

Tema: "Politimentor i Afghanistan"

NVIO i samarbeide med KMS.

2012_04_20 KMSs stiftelsesmiddag - avlyst

2012_03_15 Generalforsamling KFSG

2012_03_15 Årsmøte KMS

2012_03_15 Foredrag kommandørkaptein (r) Berndt Harald Utne

Tema: "Sikkerhetspolitiske utfordringer i tiden"

I overkant av 20 fremmøtte.

2012_03_01 Foredrag major Rune Wenneberg

Tema: "Afghanistan i dag - norske soldaters brutale virkelighet"

NVIO i samarbeide med KMS. I overkant av 50 fremmøtte.

2012_01_19 Foredrag gen.maj Robert Mood

Tema: "Situasjonen i Midt-Østen"

I overkant av 25 fremmøtte.

2011

KMS/KFSG inviterte, og 13 personer deltok på en hyggelig og mettende tur/retur

2011_12_15 Julebordcruise m/Superspeed

2011_12_08 Juleavslutning, foredrag: Redaktør (FV`n) Vidar Udjus

Tema: Situasjonen i Midt-Østen

 

KMS/KFSG i samarbeide (julebord) med Forsvarets Seniorforbund, avd Kristiansand

 

Interessant

foredrag, vellykket julebord med Lises ribbe og pinnekjøtt. I overkant

av 40 fremmøtte som fulgte foredraget og fortærte julebordets gleder.

Tema: Motstandsmannen Oluf Reed Olsens virke under andre verdenskrig

 

NROF i samarbeide med KMS. I overkant av 30 fremmøtte fulgte interessert både foredrag og film.

2011_11_17 Foredrag: Normann Liene

 

Tema: FN og fredsbevaring i et perspektiv

 

Et engasjerende foredrag med 20 fremmøtte.

2011_10_20 Foredrag: Øyvind Dammen

2011_06_09 Sommeravslutning, foredrag: Oblt. Hans Petter Backe

 

 

 

Tema: Forsvarets Veteransenter (Bæreia Kongsvinger)

 

NVIO i samarbeide med KMS. I overkant av 50 fremmøtte.

Vellykket grilling og sosialt samvær

Tema: Norges forsvars- og sikkerhetspolitikk

 

Et friskt og fint foredrag som samlet 25 tilhørere

2011_05_19 Foredrag: Stortingsrepr. Peter Gitmark

2011_04     Jubileumsarrangement, anledning KMS 200 år, avlyst

2011_02_28 Foredrag: Fylkesberedskapssjef (V-A) Yngve Årøy

Tema: Fylkesmannens beredskapsavdeling

En interessant foredrag som samlet 29 tilhørere.

2011_02_28 Generalforsamling, se Referat"

2011_01_31 Foredrag politioverbetjent Cecilie Østeby

Tema: "PST og trusselbilde 2011"

NROF i samarbeide med KMS. Ca 36 fremmøtte.

Les mer...

2011_02_28 Generalforsamling KFSG

2011_02_28 Årsmøte KMS

2010

2010_11_29 Juleavslutning, foredrag journalist Vidar Udjus

Tema: "Situasjonen i Midt-Østen"

KMS. Ca 30 fremmøtte

2010_10_25 Foredrag oberst/overlege Lena Bredde

Tema: "Egne opplevelser i FN-kontingent Tsjad - erfaringer fra feltsykehuset"

2010_09_27 Foredrag flaggkommandør (r) Kjell Kristiansen

Tema: "NOTRA-ship og norske sjøfolks innsat under 2dre verdenskrig"

SMS i samarbeide med KMS. Ca 20 fremmøtte.

2010_06_03 Sommeravslutning, foredrag oberstløytnant B R Dahl

Tema: "Erfaringer som leder for mentorer i Afghanistan"

NVIO i samarbeide med KMS.

Engasjerende og tankevekkende foredrag. Etter foredraget var det

grilling og sosialt samvær som stod i fokus. Over 50 fremmøtte bidro

til at dette ble en særdeles vellykket aften som må bli en tradisjon.

2010_03_22 Foredrag oberst Rolf Wold

Tema: "Status og utfordringer for Norges største HV-distrikt"

KFF i samarbeid med KMS til

åpent møte med foredrag. Sjef Agder og Rogaland heimevernsdistrikt

foredro om status og utfordringer for Norges største HV-distrikt. 21

fremmøtte.

2010_01_25 Foredrag politibetjent Ingrid Mæhre

Tema: "Kvinneprosjektet" i Afghanistan, utdanning av kvinner til politiet"

NVIO i samarbeide med KMS. 18 fremmøtte.

2010_02_22 Generalforsamling KFSG

2010_02_22 Ekstraordinært årsmøte KMS

2009

2009_10_26 Foredrag politimester Kirsten Lindeberg

 

Tema: "Status og utfordringer Agder Politidistrikt"

 

 KFF i samarbeid med KMS til åpent møte med foredrag. Et interessant og tankevekkende foredrag for de 22 fremmøtte.

2009_09_28 Foredrag oberstløytnant (r) Karl H Fredriksen

Tema: "Artilleriets historie på Agder"

CAC i samarbeide med KMS.

2009_08_31 Politisk debatt blant partier representer på Stortinget

2009_05_17 Markering av nasjonaldagen

2009_04_20 Foredrag flaggkommandør Lars Fleisje

Tema: "Status og utfordringer i Sjøforsvaret"

KFF i samarbeide med SMS. Ca 20 fremmøtte.

2009_02_23 Generalforsamling KFSG

2009_02_23 Ekstraordinært årsmøte KMS

2008

2008_12_02 Foredrag journalist Vidar Udjus

Tema: "Situasjonen i Midt-Østen"

2008_04_28 Foredrag Brigader Kristin Lund

Tema: "Hærens styrker"

2008_04_28 Årsmøte

2007

Foredrag journalist Vidar Udjus

Tema; "Situasjonen i Midt-Østen"

24 fremmøtte

2007_11_26 Juleavslutning

2007_04_12 Årsmøte KMS (Kjevik, Messe I)

2007_03_26 Foredragsaften med repr. fra NRK/Sørlandet

Tema: "Medias rolle i Totalforsvaret"

Foredrag gjennomført på Lasarettet, 18 personer hadde møtt.

2007_02_26 Foredrag Agder Politidistrikt, samt Fylkesmann V-A og Agder HV-distrikt

Tema: "Beredskapen på Agder"

Foredrag gjennomført på Lasarettet. Fremmøte 22 personer.

Møtet ble arrangert i samarbeid med KFB.

2007_02_21 Generalforsamling KFSG

2007_01_29 Foredrag repr. Kystverket og Kystvakten

Tema: "Kystberedskapen på Agder"

Foredrag gjennomført på Lasarettet. 27 personer møtte.

Copyright ® 2009 kristiansand-mil-samfunn.com

 Arkiv

2013_02_21 Generalforsamling KFSG

2013_02_21 Årsmøte KMS

 FORSIDE

      

 PROGRAM   

 OM OSS   

 STYRET    

 FORENINGER  

 KONTAKT  

  LENKER