Program

Program Om oss Styret Foreninger Kontakt Vi er her Lenker Vedtekter Offisersmessen Til forsiden

Copyright 2009 Kristiansand Militære Samfunn

Oversikt over planlagte aktiviteter første halvår 2018

 

Medlemsforeninger har ofte arrangementer utover det som fremkommer her, se derfor "Foreninger" og klikk deg inn.

 

Onsdag18 april kl.19.00.

Sted: Offisersmessen

Foredrag: "Brigade Nord"

Foredragsholder: Sjef Brigade Nord

Arr: Brigadeveteranforeningen avd Sørlande

 

Med vennlig hilsen

Erling Stausland | Formann

 

Kristiansand Militære Samfunn

Kristiansand Forsvarsstifelse Gimlemoen

 

Mobil: +47 91 31 79 46

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017

Passert:

 

Tid : Torsdag 20. april kl 1900

Sted: Offisersmessen Gimlemoen

Hvem: Oberstløytnant Roy Helge Olsen

Tema: Erfaringer fra tjeneste i UNTSO

Oblt Olsen er nettopp kommet hjem fra tjeneste ved UNTSO. Har vil fortelle om sine opplevelser og erfaringer, fortelle om UNTSO sin organisasjon, oppdrag og planer samt si litt om nåværende situasjon på Golan, i Libanon og Syria.

Møtet er i samarbeid med Christianssand Artillerie Compagnie.

Det bys på enkelt bevertning under møtet.

Velkommen!

 

Torsdag 16 feb:

Cyberforsvaret, kapasitet og bruk

Arr: Brigadeveteranforbundet forening Sørlandet

 

Torsdag 19. januar kl 1900

Sted: Offisersmessen Gimlemoen

Hvem: Sjefen for Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt 08, Oberst Bjørn Siljebråten kommer på besøk og holder 2 foredrag for oss:

Tema 1: Status for Heimevernet i 2017

Tema 2: Erfaringer fra angrepet på den norske leiren "Banken" i Maymaneh, Afganistan i 2006.

Det blir anledning til å stille spørsmål, og vi byr på litt lett servering underveis.

Arrangementet er i samarbeid med NVIO Kristiansand

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016

Passert:

 

Desember, torsdag 1. kl 1800:

Juleavslutning.

Vi samles til et hyggelig juleselskap med Lises deilige julemat. Vi avslutter med lotteri og sosialt samvær.

Mer info om påmelding etc senere.

Tekn Arr: NVIO og KMS

 

November, torsdag 17. kl 1900:

Brigade Nord i lys av Langtidsplanen.

Ved Brigader Eldar Berli, Sjef Brig N. Vi får en status og fremtidsutsikter for Brigade Nord.

Tekn arr: Brig Vet for.

 

Oktober, torsdag 20. kl 1900:

Finlands Forsvar.

Ved Forsvarsattache Oblt Janne Sarpoma.

Finland har mye lavere Forsvarsbudsjett enn Norge, men får allikevel mer ut av kronene. Vi får høre hvordan.

Tekn arr: KFF

 

September, torsdag 15. kl 1900:

Heimevernet: Fra Distriktsjefens perspektiv.

Ny Distriktssjef Oberst Bjørn Siljebråten forteller oss om status og fremtid for HV08 og oppdaterer oss på andre aktuelle saker.

Tekn arr: KFF

 

Torsdag 2. juni kl 1800:

Sommeravslutning med bespisning.

Påmelding innen 28. mai til post@kristiansand.nvio.no eller ohholsen@gmail.com. Vær rask!

Egenandel kr 100.

Sted: Offisersmessen.

Arr: NVIO og KMS

 

Se detaljer her..

 

Torsdag 19. mai kl 1900:

Oblt Ole Andreas Øie. Forsvarets Operative Hovedkvarter: Organisering og oppgaver samt aktuell trusselvurdering. Sted: Offisersmessen. Arr: Brig N Veteranforening.dag 28 april kl 1900:

Vil Luftforsvarets skolesenter Kjevik (LSK) nedlegges? LEIF WESTBERG forteller om trusselen om nedleggelse og om arbeidet med å prøve å forhindre at det skjer. Sted: Messe 1 Kjevik. Arr: Forsvarets Seniorforbund avd Agder.

Mandag 2 mai kl 1800:

Tidligere Forsvarssjef Sverre Diesen og forsker ved FFI, Nils Holme snakker om FMR og konsekvenser av denne. Har våre politikere forstått alvoret? Sted: Tyholmen Hotel Arendal. Arr: Arendal Forsvarsforening

 

19 april kl.19.00

Sted: Orlogsstua i Nodeviga

Hva: Foredrag om Batterie Vara og andre tyske kystfort under krigen

Foredragsholder er Endre Wrånes fra Vest-Agder museet. Det er Kristiansand Orlogsforening som står for arrangementet, men det er i samarbeid med Kristiansand Militære Samfunn og dermed er alle medlemmer av Forsvarsforeningen også invitert. Velkommen!

 

17 mars kl 1900:

Sjef Luftforsvaret Kjevik, Oberst Harald Minde. Status Luftforsvaret. Offisersmessen.

Arr KMS.

Generalforsamling avholdes på samme dag og sted kl 1730.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015

Passert:

 

Torsdag 15 januar

Foredragsholder: Oblt Jan Erik Haug, Sjef Grensevakten GSV

Tema: Grensevakten mot Russland

Sted: Offisersmessen Gimlemoen

Tid: Kl 1900

Teknisk arr: Kristiansand Forsvarsforening

Annet: Forsvarsforeningen arrangerer medlemsmøte med sin Generalsekretær Christian Bugge Hjorth samme sted kl 1800.

 

Torsdag 19 februar

Foredragsholder: Sjef Brigade Nord. Brigader Eldar Berli

Tema: Brigade Nord – Status og fremtidsplaner

Sted: Offisersmessen Gimlemoen

Tid: Kl 1900

Teknisk arr: BrigN Veteranforening

Annet: Forsvarsforeningen avholder sin Generalforsamling samme sted kl 1800.

 

Torsdag 19 mars

Foredragsholder: Dag Ivar Jakobsen

Tema: Historisk Vinsmaking

Sted: Offisersmessen Gimlemoen

Tid: Kl 1900

Teknisk arr: Christiansands Artillerie Compagnie

Annet: Påmelding nødvendig. Egenandel for deltakelse.

 

Torsdag 16 april

Foredragsholder: Rolf Bakken

Tema: Kjeviks historie

Sted: Messe 1, Kjevik

Tid: Kl 1900

Teknisk arr: Forsvarets Seniorforbund, avd Kjevik

 

Torsdag 21 mai

Foredragsholder: Distriktssjef Geir Ellingsen, Sivilforsvaret

Tema: Sivilforsvaret og den sivile beredskap

Sted: Offisersmessen Gimlemoen

Tid: Kl 1900

Teknisk arr: NROF Kristiansand

 

Torsdag 4 Juni

Sommeravslutning med bespisning

Foredragsholder: Kommer senere

Tema: Kommer senere

Sted: Offisersmessen Gimlemoen

Tid: Kl 1800

Teknisk arr: NVIO Kristiansand

Annet: Det vil bli bespisning og sosialt samvær etter foredraget. Påmelding nødvendig. Egenandel, trolig 100 kr/pers.

 

Torsdag 15. okt.

Tema: Status for Heimevernet

Foredragsholder: Sjef HV 08, Tor Mjelsted

Sted: Offisersmessen

Tid: 19.00

 

Torsdag 3. des.

Juleavslutning med foredrag.

Foredragsholder er ennå ikke klarlagt, deretter bespisning og sosialt samvær.

På menyen står ribbe og pinnekjøtt med tilbehør fra Lises kjøkken samt drikke.

Prisen for bespisningen er kr 100 pr person.

Påmelding nødvendig til Erling på tlf 91 31 79 46 innen 20. november.

Arrangementet starter kl 1800.

 

Torsdag 17. des

Julebordscruise med SuperSpeed 1

Et sosialt arrangement hvor vi reiser ut med SuperSpeed 1 kl. 1630 og returnerer til Kristiansand midnatt.

Det blir julebord på utreisen og hygge i baren på returen. Tid til shopping blir det også, samt en kort tur i land i Hirtshals.

Påmelding nødvendig innen 14. desember til Erling på tlf 91 31 79 46.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:

 

Program/aktivitet vil bli annonsert så snart det foreligger. Detaljeringsgraden vil bli justert når nye opplysninger foreligger.

Send gjerne forslag til formann om ønsket aktivitet. Meld fra om eventuelle feil som måtte forekomme.