Referat_gammel

 

Referater vil bli lagt inn når de foreligger,

 

og hvis de skal publiseres.

 

Listen lages med de siste øverst.

Bilder av foredragsholdere er ikke komplett.

 

 Vi er her

   

 Arkiv  

 

 Referat

   

 Vedtekter  

 

 Bilder  

 

 Offisersmessen

Noen av våre foredragsholdere:

Kommandørkapt.

(p) Berndt Harald Utne

Professor

Janne Haaland Matlary

Øyvind

Dammen

Oblt. 

Hans Petter Backe

Gen.maj

Robert Mood

Stortingsrepr.

(H) Peter Gitmark

Fylkesberedskapssjef

Yngve Årøy

Politioverbetjent

Cecilie Østeby

Redaktør

Vidar Udjus

Oberst/Overlege

Lena Bredde

Kommandør

(p) Per K. Kristiansen

Oberst

Rolf Wold

Politimester

Kirsten Lindeberg

Flaggkommandør

Lars Fleisje

Brigader Kristin Lund

Copyright ® 2009 kristiansand-mil-samfunn.com

 Referat

Beredskapssjef

Sigurd Paulsen

Sjef

HMKG Ole Andreas Øie

  

 PROGRAM

  

 OM OSS

  

 STYRET  

 

 FORENINGER  

 KONTAKT  

  LENKER  

 

 FORSIDE